jul 13, 2015 / door Jan-Willem Ligtelijn / In Webstatistieken

Overheid, open source, Google analytics en Piwik

Steeds meer overheidsinstanties zoals gemeenten en ministeries maken een bewuste keuze voor het gebruik van open source software. Met name op het gebied van webstatistieken is er een duidelijke omslag te bemerken richtingen open source alternatieven voor Google Analytics. Waarom?

Meer awareness bij de overheid met betrekking tot de noodzaak van eerlijke webstatistieken

Bij de meeste commerciële bedrijven is de noodzaak van het goed doormeten van online uitingen al gemeengoed. De voornaamste rede is vaak een beperkte investeringscapaciteit (vergeleken met de overheid) en het commercieel gewin dat gemoeid is met het zichtbaar en meetbaar maken van vooraf goed opgestelde marketingdoelen. Deze noodzaak begint bij de overheid nu ook aandacht te krijgen. Zoals in de juli uitgave van marketing vakblad “Clou” al duidelijk naar voren komt: De belastingbetaler is mede-investeerder van de online campagnes en online contactmomenten van de overheid. De overheid kan, door goed gebruik te maken van webstatistieken, haar gestelde doelen meetbaar en inzichtelijk maken. Welke doelen zijn dat dan? Bijvoorbeeld het doormeten van de succesfactor van bepaalde campagnes gericht aan specifieke bevolkingsgroepen, bepalen hoe succesvol het online loket van een gemeente is, en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Waarom kiezen overheden steeds vaker voor alternatieven voor Google Analytics zoals Piwik?

Verzamelde data wordt door Google Analytics in de Google Cloud opgeslagen. Dit betekent dat deze data verspreid staat over de gehele wereld. Zeker voor overheidsinstanties kan dit een ongewenste situatie opleveren. Daarnaast is de gebruiker van Google Analytics geen eigenaar van de opgeslagen data. Google kan in theorie doen wat ze willen met de opgeslagen data. Ook is binnen de overheid de afspraak om zoveel mogelijk met open source software te werken en moet er voldaan worden aan de eisen van Cookie- en privacy wetgeving zoals deze in Nederland geldt.

Waarom dan specifiek Piwik kiezen?

Piwik wordt geïnstalleerd op een webserver naar keuze. Het platform kan op een eigen interne webserver worden aangeboden, of ondergebracht worden bij een externe hosting partij. Er kan dus zelf bepaald worden waar de statistieken worden opgeslagen. Daarnaast biedt Piwik meer mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de cookie- en privacy wetgeving, zoals het deels of volledig anonimiseren van IP adressen, het respecteren van private sessions en no-follow verzoeken van browsers etc. Daarnaast is Piwik ook nog eens bijzonder gebruiksvriendelijk ten opzichte van Google Analytics.

Hoe werkt een Piwik implementatie?

Sir Miles is al jaren één van de pioniers binnen Nederland als het gaat om Piwik implementatie en advies. Samen met onze klanten bepalen we de marketing en communicatie doelstellingen die we vervolgens samen meetbaar en inzichtelijk maken via Piwik. Dit doen wij voor meerdere overheidsorganen. Het implementeren van Piwik kan vaak relatief snel verlopen. Zeker gezien Sir Miles ook een afgeschermde en beveiligde Piwik omgeving kan opleveren, zodat uw IT afdeling niets meer voor u hoeft te doen behalve de correcte tracking code toe te voegen aan uw website. Heeft u interesse in een verkennend gesprek over de mogelijkheden die Piwik kan bieden als open source alternatief voor Google Analytics? Neem dan contact met ons op. Wij komen u graag meer vertellen over Piwik en de mogelijkheden die het implementeren van goede webstatistieken kan bieden voor uw organisatie, instelling of bedrijf.

Bronvermelding: MOA / Vakblad Clou juli 2015 – Open source, meer privacy