Toyota Material Handling

Toyota Material handling heeft het delen van kennis in een hoog vaandel staan. De organisatie beschikt over een groot aantal kennisartikelen die veel gelezen worden door specialisten binnen de logistieke markt. Om al deze kennis te bundelen is de website logistica-toyota.nl in het leven geroepen. Om te bepalen hoe de website qua usability zou moeten werken heeft Toyota Material handling de kennis van Sir Miles ingeschakeld alvorens met ons dochterbedrijf Crossmedia Club de website daadwerkelijk te laten ontwikkelen.

Behaalde milestones

Onze usability-specialiste heeft samen met de marketingmanager van Toyota Material Handling in een wireframe-sessie uitgewerkt hoe bezoekers de website zouden moeten kunnen gebruiken en hoe de plaatsing van content effect kan hebben op het surfgedrag van de bezoeker. Hoe snel kan een bezoeker vinden waar hij voor komt? Hoe maken we het mogelijk om het klikpad naar de juiste informatie zo klein mogelijk te maken? Aan de hand van deze sessie is er een usability document aangeleverd inclusief wireframes hoe de website moest worden ingericht.

Vervolgens is onder leiding van een van onze projectleiders de website door ons dochterbedrijf gerealiseerd en gepubliceerd.

Toyota Forklifts Blog
  • Client: Toyota Material Handling