SURFmarket

AANLEIDING

SURFmarket is onderdeel van de Coöperatie SURF. SURFmarket verkoopt software en hardware met korting aan studenten en docenten van HBO en WO instellingen in heel Nederland. Hiertoe beschikt SURFmarket over een grote webshop met daaraan vast diverse statistiekenpakketten: Piwik, Google Adwords, verkoopinformatie via Magento en aanvullende performance statistieken via SAAS-pakketten en Mailplus als e-mail marketing tool. SURFmarket wilde iemand naast de eigen marketeers die met hen meedacht. Belangrijke vragen waren: welk systeem meet welke zaken nu het meest accuraat? En hoe combineren we deze statistieken om goede Marketing management info te creëren? Online Marketing specialist Kees Ligtelijn had voor SURF al eerder naar tevredenheid werkzaamheden verricht en werd ook voor dit traject gevraagd mee te denken.

HET TRAJECT

Na een aantal sessies bleek inderdaad dat bepaalde data ogenschijnlijk dubbel gemeten werd. Er zaten natuurlijk conversiecijfers in Google Adwords, in Piwik, en er waren verkoopcijfers in Magento. Maar deze matchten niet, waardoor het vertrouwen in de analytics systemen laag was. Sir Miles heeft de diverse statistieken onderzocht en geconstateerd dat alle statistieken op hun eigen wijze klopten, maar dat het appels met peren vergelijken was, omdat de statistieken allemaal met een andere meetwijze gemeten werden. Zo respecteerde Piwik zeer grondig bezoekers die niet gevolgd wilden worden. Deze bezoekers waren dan ook niet te zien in de statistieken en gaven dus altijd minder conversies weer dan Magento. Bij Adwords was dit juist meer; ook dit kwam door de meetmethode van Google, die in faveure van veel conversies is opgesteld. Conclusie was dat we hier met drie verschillende interpretaties van dezelfde realiteit te maken hadden. Dit was moeilijk te doorgronden voor de organisatie en er is gaandeweg veel gewijzigd aan instellingen. Sir Miles adviseerde om het gelijk krijgen van de statistieken te laten varen en heeft per doel (financieel, ROI en CPC) aangegeven welke statistiek het beste als basis voor verdere ontwikkeling van de marketing gebruikt zou kunnen worden. Daarnaast is geadviseerd om Piwik Pro te gaan gebruiken vanwege de extra mogelijkheden die dit pakket biedt tegen een geringe meerprijs.

RESULTAAT

SURFmarket heeft meer inzicht in de statistieken die het tot zich neemt, en welke statistieken bruikbaar zijn voor welke doeleinden. De organisatie is hiermee aan de slag gegaan en is bezig om Piwik Pro te implementeren, met name om funnelling mogelijk te maken in het pakket.
De organisatie heeft besloten om dit jaar nog te werken met de huidige werkwijze, om de rapportage van 2016 niet te verstoren. Wel zetten zij een overgangstraject in gang om per 2017 betere doelen en meetwaarden te kunnen genereren en rapporteren.
Na het adviestraject heeft SURFmarket een strippenkaart bij Sir Miles afgenomen voor verder hands-on advies en het beantwoorden van vragen van de marketeers.

Surfmarket
  • Client: Surfmarket