okt 6, 2015 / door Jan-Willem Ligtelijn / In Organisatie advies

Opschorting Safe Harbor verdrag VS

Het Europees Hof heeft op 6 oktober 2015 het Safe Harbor verdrag opgeschort. Het Safe Harbor verdrag zorgde ervoor dat internetbedrijven zoals Twitter, Facebook etc. toestemming kregen om de gegevens van Europese inwoners op te slaan in de Verenigde Staten.

Waarom de opschorting van het Safe Harbor verdrag?

De opschorting is uiteindelijk afgedwongen door de Oostenrijkse student Max Schrems. Max spande een rechtzaak aan tegen Facebook. Hij vond dat het Safe Harbor verdrag zijn persoonsgegevens onvoldoende beschermde en wilde dat de Ierse privacywaakhond onderzoek zou doen naar de wijze waarop de Verenigde Staten omging met dit verdrag. Uit vrijgegeven documenten van Edward Snowden bleek dat de NSA op enorme schaal de persoonsgegevens van gebruikers verzamelt, zonder dat er een privacywaakhond aan te pas kon komen. Ook het NCBP (Nederlands College Bescherming Persoonsgegevens) werd buiten spel gezet door dit Safe Harbor verdrag. Mede door deze gegevens en het advies van de advocaat generaal heeft het Europees Hof besloten om het Safe Harbor verdrag per direct op te schorten.

Komt er een nieuw Safe Harbor verdrag?

Waarschijnlijk wel. De Europese Unie is al een tijdje in onderhandeling met de Verenigde Staten over een nieuw Safe Harbor verdrag. Nu het eerste verdrag per direct is opgeschort, zal dit vast wel wat impact hebben op de verdere besluitvorming.

Wat is de impact van opschorting?

Er zijn duizenden bedrijven aangesloten bij het Safe Harbor verdrag. Deze bedrijven dienen allemaal een geldig certificaat te hebben. Om zo’n certificaat te krijgen, dienen deze bedrijven zich te houden aan allerlei regels en dienen ze een valide privacybeleid te hanteren. Wat de precieze impact is voor deze bedrijven is nu nog moeilijk in te schatten.  Lees hier de volledige uitspraak van het Europees Hof (pdf). Ben je geïnteresseerd in welke bedrijven zo’n certificaat hebben? Hier vind je gehele lijst (link)