Consultancy met aantoonbare meerwaarde

Consultancy trajecten bij Sir Miles hebben altijd meerwaarde. Niet alleen krijgt u hoogwaardig advies op onze werkgebieden, wij maken ons er ook hard voor dat uw organisatie blijvend profijt heeft van onze inzet. Dit doen wij het liefst door kennisoverdracht aan mensen binnen de organisatie. Dit kan door mee te werken met uw professionals. De overdracht van kennis vindt dan organisch plaats. Ook kunnen wij via training of een heldere instructie de kennis in uw organisatie borgen. Wij hebben tijdens onze voorgaande consultancy trajecten zeer positieve feedback gehad op onze manier van werken; bijna al onze klanten zijn na het eerste traject minimaal nog een keer bij ons teruggekomen voor vervolgtrajecten.

Onze consultancy diensten

Wij leveren consultancy diensten op de volgende domeinen:

  • Online projecten, zoals complexe web oplossingen, intranet en CRM systemen. Wij kunnen projectmanagers begeleiden in de voorbereiding of uitvoering en onze kennis aan hen overdragen, of in alle fasen van een project meedenken en adviseren;
  • Piwik consultancy, gespecialiseerd in het trainen van professionals die met Piwik in uw organisatie (gaan) werken. Van een korte inhoudelijke training tot het meedenken over een volledige strategie om maximaal rendement uit Piwik te halen voor uw organisatie;
  • Online marketing consultancy, gespecialiseerd in het integreren van Web Analytics informatie binnen uw online strategie. Zowel op technisch gebied als op gebied van marketing/communicatie;
  • Tijdelijke vervanging, wij kunnen tijdelijk uw professionals op alle bovenstaande vakgebieden vervangen; wij dragen de werkzaamheden aan het eind van een tijdelijk traject uitgebreid over aan de vaste kracht die ons opvolgt, en kunnen assisteren bij werving en selectie van een professional die binnen het profiel past.

Kies voor eerlijkheid, transparantie en blijvend resultaat

U kiest voor Sir Miles Consultancy als u waarde hecht aan de volgende zaken:

  • Transparantie en eerlijk advies, ook als het een keer ‘slecht nieuws’ is;
  • Hoge mate van expertise tegen redelijke tarieven;
  • Kennisoverdracht in plaats van kennis-inhuur.

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismaking. We leren u graag kennen!